Η κεντρική είσοδoς με την αυλή.Τhe hotel main entrance


Η κεντρική είσοδος από την Ι.Κοσμα(νάξου)

Η κεντρική είσοδος από την οδό Ι.Κοσμά.(Νάξου)
The hotel entrance from I.Kosma(naxou) street

We guarantee you that the prices you will find in our website are the LOWEST that can be found on the internet. Thank you for booking directly with us!

Call Now Button